TV1025D

*Chứng chỉ Oeko-Tek Class 1

Phù hợp với:

  • In Flexo
  • In Rotary
  • In Lụa
  • In Offset
TV1443R TV1025D TV1056D TV1057D TV1085D
Basis Weight (g/m2) 43 [41–45] 42.5 [40.5–45.0] 55.0 [52.0–58.0]
Delamination (N/2.54 cm) 0.58
[0.18 minimum]
1.00
[0.70–1.4]
1.6
[1.2–2.0]
Thickness (µm) 155 140 165
Tensile Strength, MD (N/2.54 cm) 49 94 135
Tensile Strength, CD (N/2.54 cm) 48 90 140
Elongation, MD (%) 11 11–21 11.5–17.5
Elongation, CD (%) 20 15–25 15–22
Tongue Tear, MD (N) 9.8
Tongue Tear, CD (N) 9.8
Elmendorf Tear, MD (N) 6 5.3
Elmendorf Tear, CD (N) 5.7 5.3
Mullen Burst (KPa) 359 550
Opacity (%) 96 > 94.1

Giá cả: Liên hệ

Danh mục: Thẻ: ,