Mực in Perfectos

  • Xuất sứ: UK, HK
  • Trọng lượng: 1kg/hộp
  • Bề mặt in phù hợp: Polyester Satin, Polyester Taffeta, Acetate Satin, Coated Nylon Taffeta (PU & Acrylic), 100% Cotton, Polycotton (50% Cotton 50% Polyester) và một số vật liệu khác
66-10-M-Black
66-10-M-White
66-10-M-Clear
66 -10 -MV
FABRIFAST Mixing Black
FABRIFAST Mixing White
FABRIFAST Mixing Clear
FABRIFAST Metalic Vehicle
66 -10 -9 -2010
66 -10 – 9 – 2019
FABRIFAST White
FABRIFAST Black
66-10-M-1
66-10-M-16
66-10-M-24
66-10-M-34
66-10-M-5
66-10-M-6
66-10 -1- 032
66-10-M-2
FABRIFAST Mixing Yellow
FABRIFAST Mixing Ultra
FABRIFAST Mixing Yellow
FABRIFAST Mixing Blue
FABRIFAST Mixing Red
FABRIFAST Mixing Green
FABRIFAST Pantone Red
FABRIFAST Mixing Orange
66-10-M-44
66-10-M-45
66-10-M-8
66-10-1-PC
66-10-M-PY
66-10-M-PM
66-10-M-3
FABRIFAST Mixing Flo Pink
FABRIFAST Mixing Flo Megenta
FABRIFAST Mixing Violet
FABRIFAST Pure Cyan
FABRIFAST Pure Yello
FABRIFAST Pure Magenta
FABRIFAST Mixing Pink

Giá cả: Liên hệ

Danh mục: